Tomb of Sargeras Preview

Tomb of Sargeras Basic Info


Tomb of Sargeras je v poradí štvrtým raidom v datadisku Legion a spadá do druhého tieru tejto expanzie. Celkovo je v poradí 20. tierom (T20). Táto instancia bola otvorená v patchi 7.2.5.

 

 

Oficiálne termíny otvorenia jednotlivých častí pre Európske realmy sú:

 • Streda, 21. Jún – Normal and Heroic Difficulties
 • Streda, 28. Jún – Mythic difficulty and Raid Finder Wing 1– Gates of Hell (Goroth, Demonic Inquisition, Harjartan)
 • Streda, 12. Júl – Raid Finder Wing 2– Wailing Halls (Mistress Sass’zine, Sisters of the Moon, Desolate Host)
 • Streda, 26. Júl – Raid Finder Wing 3– Chamber of the Avatar (Maiden of Vigilance, Avatar of Sargeras)
 • Streda, 9. August – Raid Finder Wing 4—Deceiver’s Fall (Kil’Jaeden)

 

Instancia je rozdelená do 4 krídiel a nachádza sa v nich spolu 9 bossov.

The Gates of Hell

 • Goroth
 • Harjatan
 • Mistress Sassz’ine

Wailing Halls

 • Demonic Inquisition
 • Sisters of the Moon
 • The Desolate Host

Chamber of the Avatar

 • Maiden of Vigilance
 • Fallen Avatar

Deceiver’s Fall

 • Kil’Jaeden

 

Loot z jednotlivých bossov sa pohybuje v rozmedzí 885-955 ilvl. Základný drop z jednotlivých obtiažností je nasledovný:

 

 • Raid Finder: 885 ilvl , Kil’Jaeden 895 ilvl.

 • Normal:  900 ilvl, Kil’Jaeden 910 ilvl.

 • Heroic: 915 ilvl,  Kil’Jaeden 925 ilvl.

 • Mythic: 930 ilvl,  Kil’Jaeden 940 ilvl

   

Jednotlivé achievementy, tituly, mounti a peti, ktorých môžete získať splnením podmienok sú:

 1. Achievement Glory of the Tomb Raider
 2. Titul the Tomb Raider za splnenie Glory of the Tomb Raider
 3. Pet Micronax Controller za splnenie achievementu Glory of the Tomb Raider
 4. Mount Abyss Worm
 5. Titul the Darkener za kill Myhtic Kil’jaedena