Balance with friends

LEGION BETA CLASSES: BALANCE DRUID 1


Legion přichází!

 

Je čas se podívat, jaké změny nám přinesl alpha/beta vývoj všemi oblíbené classe a specializaci – balance druidovi.

 

Pro začátek si uděláme rychlý recap mechaniky balance druida z datadisku Warlords of Draenor. V součastnosti je základem sov střídání solar a lunar energie, kterou využíváme pro posílení našich kouzel. Musíme tedy pozorně hlídat náš UI panel (ať už addon nebo blizzui) a podle pozice tzv. eclipse baru používat spelly příslušející dané energii. Střídáme v solar části wrath, v lunar části starfire a přikládáme náš nejsilnější spell starsurge. Při potřebě plošnění využíváme všem dobře známý a opěvovaný (trash puller) starfall. Se střídajícím dnem a nocí se nám překlenuje i naše jediná DOTka Moonfire, která se v solar fázi mění na Sunfire a poté zpět. Jediný damage modifikující bonus máme ze spellu Starsurge, který nám podle polohy eclipse baru dává zesílené charge na Wrath (3x) nebo Starfire (2x) (empowered wrath, empowered starfire), které potom využíváme k udělení většího poškození.

A proč si tohle všechno říkáme? Protože na Legionu to bude vše ÚPLNĚ JINAK! Nejen, že naše spelly a ability prošly změnami grafickými, byla změněna i spousta názvů, byla kompletně překopána mechanika některých spellů a ve finále – bude využita zbrusu nová energie sloužící k damagování! Tak se na to vrhneme.

 

ÚVOD

 

Prním důležitým Legion faktem je jednoznačně změna modelu moonkina. Poštěstilo se nám a s přicházejícím datadiskem se nám dostalo nového ochlupení (na obrázku v levo Draenor sova, vpravo Legion sova). Hurá!

Změna modelu Moonkin Form

A teď k té vážnější části. Rozebereme si zde změny mechanik, změny spellů a talentů a novinku přidanou do hry ve formě Artefaktu. Na další věcí – jako například rotace, stat priority, astral power usage atd. se podíváme během prázdnin v detailnější CLASS GUIDE.

Jak již bylo řečeno, Eclipse bar a jeho sledování je minulostí. Místo něho se nám pod HP barem objevila novinka v podobě resource baru. Naše energie se jmenuje Astral Power, budeme ji získávám kouzlením slabších spellů a DOTek a naopak využívat ji budeme pro “velká čísla” a plošnení. Astral Power má cap hodnotu na 100, nabíjet jí je možné několika způsoby, ať už talenty nebo base abilitami. Jako u všech class i u balance druidů došlo k tzv. ability pruningu. Jedná se o odebrání určitých utility spellů, které usnadňovaly život ať už v PvP či PvE. Od Legionu se tedy můžeme rozloučit se Stampending Roarem, Soothe, Nature’s vigil, Hurricane a dalšími. Ale nemusíte se bát, bary se nám zaplní novými talenty a artefakt abilitou, jak můžete vidět na přiloženém obrázku. Ten porovnává ActionBar z WoD (dole) a z Legionu (nahoře).

BaryN BaryS

 

SPELLY

 

Největší zmiňovanou změnou mechaniky prošel bez pochyby starfall. Spell, který dříve hitovat všechny enemies v radiusu 40y, necháme na Draenorech a v Legionu se nám změní v AoE pokládané na určité misto na styl Rain of Fire (obrázek níže). Starfall bude na daném místě padat 8 vtěřin (zkráceno hastem) a bude způsobovat tzv. Stellar Empowerement, který procentuálně zvyšuje dmg taken z našich DOTek na targetech v oblasti Starfallu. Starfall stojí 60 Astral Power (nezapomínejme, že maximum je 100), což je modifikováno pouze jedním talentem, ke kterému se dostaneme. Předpokladem je, že se bude využívat na AoE, ať už trash packy nebo na council fightech (matematika zatím říká 3+ targety starfall) a v takových situacích není 60 Astral Power zas tolik, jak se může na první pohled zdát. Další mechanickou změnou je rozdělení našich dotek. Absence Eclipse Baru (díky kterému se střídal moonfire a sunfire) nám způsobil jejich odloučení z jednoho tlačítka. Máme tedy Moonfire a Sunfire zvlášt. Cast obou dotek nám generuje 3 Astral Power.  Teď se dostáváme ke spellům, kterých se týká změna názvu. Wrath je přejmenován na Solar Wrath a zůstává stejný. Starfire je přejmenován na Lunar Strike a prochází drobnou změnou – obsahuje totiž splash damage v rozsahu 5y kolem targetu. Tyto dva spelly budou našimi hlavními Astral Power generátory. Wrath generuje za svůj cast time 6 astral power a Lunar Strike 10. Oba generují stejně Astral Power per second. Je tedy jednoduché rozlišit kdy se jaký spell bude využívat. Pokud máme jeden target, vyhrává Wrath. Pokud máme dva a více vyhrává Lunar Strike. Druhým Astral Power spenderem bude starsurgeTa stojí 40 astral power a kromě obrovské dmg nám přináší zesílení našich base spellů a to jeden Empowered Wrath a jeden Empowered Starfire. Tyto Empowered bonusy jsou stackovatelné do tří.

Naším jediným cooldownem, ovlivňujícím dps, je Celestial Alignment (CA), který také nezůstal ve stejném stavu jako na WoD. První věcí, které si všineme, je fakt, že nám nenahazuje obě dotky zaráz. Bonus dmg modifikátor je stejný, ale navíc nám způsobí zvýšení generace Astral Power pomocí Wrathu a Lunar Striku. Budeme tedy schopni při zapnutém CD rychleji generovat náš resource a využívat více Starsurgí/Starfallů.

Z CC (crowd control) ability nám zůstaly v základu pouze kořeny (root) a silence s CD 60sekund (solar beam). Jedna CC abilita přibyde z talentů, ale k tomu se dostaneme. Po zmiňovaném ability pruningu nám nezbylo moc utilit. Mezi ty využívanější patří určitě barkskin, což je flat 20% redukce na veškerý damage. Je to nejslabší redukce ve hře (aspoň máme velké množství HP a armoru v moonkin formě). Dash (sprint, který nám může zachránit zadek) spolu s prowlem (možnost skipovat trash, či nepříjemné npc při expení), healing touch (který nám v současnosti zadek zachránít nemůže, protože je velice, velice, velice slabý), flap (channeled slow fall, který vypadá MAJESTIC!). Dále nám zůstal pro raid důležitý rebirth (combat ress). Z důvodu jednoho talentového řádku nám zmizela většina abilit v ostatních formách, které nepříslušejí naší specializaci. K tomu se dostaneme v talentech. Aby nám ability jen neubírali, rozhodli se v Blizzardu nám jednu vrátit. Innervate je zpět ve hře. Po použití na friendly target může spamovat spelly, které stojí manu, zadarmo.

Některé ability nebudeme umět hned ze začátku (flap, tree of life form, stag form), jelikož je známe z glyphů. Nicméně po dokončení artefact/class hall quest chainu a odemčení našeho nového druidího domova se nám objeví vendor, které právě tyto ability učí. Můžete mít tedy ve všech specializacích všechny formy (efekty).

Starfall Range

 

TALENTY

 

Dostáváme se k další důležité části, k talentům, které nejvíce ovlivňují náš gameplay. Podíváme se co a jak talenty dělají, na současnou předpověd a odhady, jaké talenty se kde budou hrát a jestli jsou všechny tam, kde by měli být (rozuměj jestli nemají některé špatný design).

talenty

V Legii nám nepřibyde žádný talentový řádek na levelu 110. Místo toho se dočkáme dalšího talentového stromu v naší Artefakt Weapon. K Artefakt Weapon talentům se dostaneme v další části článku. Nesmíme opomenout ani novinku v podobě PvP talentů, které nám však náš PvE gameplay nijak ovlivňovat nebudou a tento článek, jako PvE kontent, se jim věnovat nebude. Podíváme se na ně v class guidu v průběhu prázdnin.

Nyní tedy našich 7 specialization talentů!

Level 15 Talents

Na prvním řádku máme tři naprosto odlišné talenty, které jsou převážně utility. Force of Nature spawne tři krásně treanty, kterí melee attackují nepřátele a tauntují je. Perfektní abilita pro expení spolu se slušnou porcí damage (uvidíme, jak je budou nerfovat). Warrior of Elune nám umožní vykouzlit dva Lunar Striky instantně, jedná se o velice šikovný talent v kombinaci s level 100 talentem, ale nyní se oproti stromečkům nevyplatí. Má CD 45s, který nabíhá po využití obou stacků (no more cheesing for us). Posledním talentem je Starlord, který nám redukuje cast time našich empowered spellů o 8%. Možné využití na single target, ale je to pro mnoho lidí nejhorší volba. Pokud jste hráč, který si nerad plní bary a má problém si dostat do svalů nové bindy – passivní talent – volba pro vás.

Level 30 Talents

Utility talents. V draenorech jsme mohli mít oboje, nyní si musíme zvolit – buďto movement nebo selfheal. Renewal si zachoval svojí formu a je to heal 30% maximálních životů, Displacer Beast a Wild charge zůstali také nezměněny. Na tomto řádku je blink way to go. Jednoznačně.

Level 45 Talents

Dostáváme se k tomu zajímavému. Jak jsem říkal, většina abilit z ostatních forem (které nejsou naší specializací) zmizela. Kdo za to může? Ano, level 45 talenty. Tzv. Affinity. Máme možnost výběru mezi Feral Affinity, Guardian Affinity a Restoration affinity. Každý z těchto talentů nám dá pár abilit do dané formy a nějakou passivku. Feral nám poskytne 15% rychlosti pohybu a damage ability cat formy, guardian flat 10% redukci income damage a mitigaci (CD na redukci/self heal v medvědovi). Restoration nám potom navratí Yseru tak, jak jsme ji znali (3% hp každých 5s) a dá nám heal ability. Tyto ability nás však vyhazují z formy a kromě Swifmendu jsou nevyužitelné kvůli velmi malému healing outputu. Restoration/Guardian affinity je správná volba.

Level 60 Talents

O tomhle řádku jsme také již mluvili. Jedná se o CC řádek, kde máme na výběr mězi stunem, mass rooty a odkopem. Mighty Bash, Mass Entanglement, Typhoon. Volba čistě na vás, osobně preferuji mass rooty vzhledem k faktu, že vydrží více damage než na WoD a mohou nám leckdy zachránit zadek.

 

Nyní se dostáváme k talentům, které ovlivňují náš gameplay a to, jaká čísilka budeme točit.

Level 75 Talents

Level 75 talenty se nám z CC změnili v mechanické srandičky. Soul of the Forest si téměř zachoval tvář z dreanoru, kromě zvednutí bonusu našich Empowerementů však sebou nese ještě jednu modifikaci a to je snižení ceny Starfallu ze 60 na 50 astral power. Slušná volba na expení, případně dungeony. Incarnation: Chosen of Elune už na Legii není naší druhou CD abilitou. Nyní vám přepíše CA (v podstatě pohltí – jelikož nese jeho bonus a ještě něco navíc) – Zvyší veškerou damage a astral power generation. Vydrží dvakrát tak dlouho jako CA. Bohužel už sebou nenese krásnou obrněnou formu sovy, ale má nový efekt (jak vypadá je možné najít ve videu z twitche, které bude uvedeno v závěru). Poslední volbou je Stellar Flare. Třetí dotka, která má cast time a stojí 15 astral power. Benefituje ze starfall empowerementu, ale nyní, stejně jako ve WoD, není dobře využitelná kvůli číslům. Bohužel. Těšil jsem se na gameplay s třetí DOTkou, ale vypadá to, že se nedočkám. V současné době je Incarnation way to go do raidů. Do dungeonů je potom využitelné combo Soul of the Forest spolu s level 90 Shooting Stars.

Level 90 Talents

Level 90 talenty nám ovlivňují jednu zásadní věc- astral power. Jedná se o talenty, které nám umožňují získává astral power i jinou cestou než spamem našich spellů. Shooting Stars je 10% šance na gain 5 astral power a udělení malé damage targetu, na kterém tiká naše dotka (každý DOT tik má tuto šanci). Je to tedy jasně multi target talent. Čím více targetů, tím více dotek, tím více star, tím více astral power, tím více starfallu – jednoduchá matematika. Jedná se tedy o talent na heavy AoE fighty a dungeony (trash, trash, trash). Astral Communion nám na druhou stranu umožní každý 1.3 minuty získat 75 astral power. V kombinaci s level 100 talentem Fury of Elune (we will get there) je to perfektní utlita. Navíc jde použít 20 sekund před pullem (po 20s nám začně mizet Astral power, když nejsme v kombatu) a tudíž na druhý Communion čekáme o 20s kratší dobu. Je to jasná volba na single target ve spojení s Fury of Elune. Poslední abilitou je opět passivka pro ty z nás, kdo nemáte rádi bary plné abilit. blessing of the ancients nám nabízí switchování mezi dvěma Blessingy. Mimo to, že nám jeden Blessing (Elune) zvyší generaci astral power o 40% (lunar striku a solar wrathu) a druhý (An’she) nám generiuje 2 astral power každé 2,5s (modifikování hastem) – mají krásné efekty. Jak známe astral formu z Draenoru (v Legii si ji můžeme koupit u INS trenéra v dalaranu na svitku – ale kdo by nechtěl být sova ?!) – náš moonkin mění barvy mezi žlutou astral a modrou astral. Efekt je moc hezký, ale obávám se, že při min maxování damage se na většině bossů hrát nebude. Alespoň né při progressu.

Level 100 Talents

Poslední řádek – pro mnohé ten nejzajímavější – nám nabízí dva zajímavé talenty a jednu nudou passivku z WoD. Začnu z druhé strany – Nature’s balance. Stejně jako ve WoD, Solar Wrath a Lunar Strike nám prodlužují duration DOTek na targetu. Jednoduchá passivní abilita, která nemá využití a můžete ji hrát jen pokud jste lobo (smile smile). Rozhodně nepickovat! Stellar Drift. Na první pohled úžasný talent. Nejen, že nám zvyší damage starfallu. Zvěší nám i plochu, kterou Starfall zasahuje a ve finále nám umožní ve starfallu kouzlit za běhu! To je sen pro balance druidy, kteří (co pamatuji), nadávají na movement damage! Špatně. Movement damage máme naprosto v pořádku, castení za běhu vypadá krásně na papíře, ale v praxi je to těžce využitelné. Radius Starfallu v raidech většinou nevyužijete a co si budeme povídat, damage Starfallu nyní není taky bůh ví jaký. Bohužel, ze tří level 100 talentů nám zůstává jeden, který se bude využívat na většině fightů. Fury of Elune. Jsem moc rád, že aspoň stojí za to! Jedná se o sloupec solární energie, který působí na ploše (AoE) a uděluje damage per second (a to nemalý damage). Jeho působení je ovlivěno tím, jestli máte nebo nemáte Astral Power. Nejen, že stojí 15 Astral Power, navíc po vycastění ubírá další Astral Power každou vteřinu (teď nemám přesná čísla, jelikož je to modifikované hastem). Proto je perfektní ho hrát ve spojení s Astral Communion. Čím déle jsem schopný udržet Astral Power nad nulou, tím déle nám může Fury dávat bomby! Tento talent je velice, velice, velice zábavný, po jeho první umístění ho mezi casty můžeme off gCD přesouvat (neprotočí nám global cooldown) a davá kartáč. Je to jasná cesta v level 100 talentech. Pokud ovšem nečekáte 20 addů na kopě po dobu 10vtěřin (což se s DH v raidu/groupě asi nestane) – potom by se vyplatil Stellar Drift.

 

Závěr k talentům? Je mi jasné, že talenty musí obsahovat i volby pro méně zdatné hráče, kteří u hry nechtějí tolik přemýšlet a podobně. Ale tyto volby mě poté bijí do očí. Talenty typu Nature’s Balance a Starlord patří k neoblíbeným. Trochu mě zklamal Stellar Drift, ze kterého jsem byl ze začátku strašně nadšený, ale jak se ukázalo, v praxi až tolik využitelný není. Fury of Elune mě naopak velice těší a náš gameplay kolem něj mě baví! Beta verze je teď ve fázi tuningu, nemělo by se tedy mechanicky nic moc měnit. Tak uvidíme.

 

ARTIFACT WEAPON

Artifact Weapon on my BACK !

Zbraň, která nás bude provázet celý Legion. Zbraň, která pomohla přivést Worgeny do Azerothu. Zbraň, která je s druidy spojena více, než jaká jiná. Scythe of Elune. Pokud máte level 100, první, co vás čeká po dokončení úvodních Legion scénárií, je Class hall/Artefakt quest chain. Po dokončení obdržíte svojí krásnou staffku itemlevel 750, která vás bude provázet celým datadiskem. A co nám tato zbraň přinese? Především nový “talent” strom!

 

Jako první se nám automaticky odemče hlavní trait New Moon. Jedná se o zajímavý spell pracující s měsíční energií. Máme tři stacky Moon spellu, který se nám cyklicky mění. Po vycástění New Moon získáme Half Moon a poté Full Moon. Každý ze spellů generuje astral power a ma delší cast time (10/20/40). Další minor traity nám více či méně ovlivňují damage/crit našich spellů nebo empowermentů. V talent stromu se nachází tři velké traity, které stojí za zmínku.

Prvním je Power of Goldrinn – Starsurge má šanci vysummonit Spirit of Goldrinn, který udělí damage danému targetu. Tento trait má opravdu hezkou animaci.

Druhým v pořadí nejspíš bude Moon and Stars – tento trait nám stackuje haste na krátkou dobu po vykouzlení spellu v Celestial Alignmentu/Incarnaci. Zajímavá, i když jednoduchá, mechanika.

Třetím a posledním je Echoing Stars – aneb návrat WotLK Starfallu, kdy dopadající hvězdy AoEčkují malý dmg ve svém okolí (splash).

Zbytek malých traitů jsou pasivní bonusy, zvedání armoru nebo tikání DoTek. Jediné, co stojí za zmínku je trait Sunblind, který nám zvyší spread radius Sunfiru a Rapid Innervation, který našemu Innervate targetu dá 20% hastu po dobu trvání.

Jak je možné vidět na obrázku, Artefakt nám nabízí i “gem” sloty. Ze záčátku jsou dva, Class hall kampaní si otevřete třetí a dají se do nich vkládat gemy, které zvyšují itemlevel zbraně (staty) a přidávají bodíky k různým traitům.

Artefakt Talents

ASTRAL POWER USAGE (leveling,dungeon,raid)

 

Ve spellech a talentech máme jasno. Teď přichází důležitější část. Jak to budeme hrát?

V létě můžete čekat podrobnější class guide s rozborem základních rotací, talent choice a jak maximalizovat svojí damage.

Tak se těšte!

 

FEELING

 

V současné době je mechanicky sova velmi, velmi zábavná a jsem s ní spokojen. Jediné, co mě trochu trápí jsou čísla, ale tuning je před námi tak uvidíme, kam nás to zavede. Věc se má tak – pokud nezahrajete svoji rotaci na půlvteřinu tak, jak máte, celý raid vás v damage absolutně utluče. Starsurge, jako náš nejsilnější spell, jen tak tak zápasí o největší hity s Empowered Lunar Strikem, což je podle mě také škoda. Každopádně jak říkám, spec je nyní very fun. Na videích můžete vidět, že je toho spousta co klikám, že nejsme jen dvoutlačítková lobo specializace, a těším se, až budu moct progressovat raidy s úplně novou sovou, dle mého názoru mnohem lepší, než na Draenorech.

 

LINKS

 

Pokud má někdo zájem se trochu více ponořit do dění kolem Moonkina a Legionu, určtitě doporučuju MMO-Champion druid sekci, kde je skvělá komunita plná supr lidí a supr informací.

MMO Champion Druid Forums

 

Dalším odkazem je samožřejmě můj twitch, kde můžete ve stěžejních scénách najít Embody raid testingy, levelování, dungeony a level 110 questění.

 

Pro ty, kteří třeba nemají tolik rádi čtění a radši se na něco podívají nebo si poslechnou, ze staršího buildu mám natočený balance druid overview, na který se určitě podívejte.

Balance Druid Legion Changes VOD

 

A abyste byli vždy informovaní o tom, co se u mě děje, můžete mi hodit like na

Facebook Fanpage

 

V případě jakéhokoli dotazu se nebojte mě kontaktovat. Jak ohledně Legionu, tak ohledně WoD nebo čehokoli. Rád pomůžu, vysvětlím, zasvětím apod.

 

Sovám zdar!

 

 


Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jedno zamyšlení nad “LEGION BETA CLASSES: BALANCE DRUID