Uvodni logo3

Hunter’s artifacts progression by Juana


 

Opět se shledáváme po kratší odmlce, která byla způsobena prázdninami a jinými aktivitami. Jelikož se čas hibernace chýlí ke konci a nový datadisk je na spadnutí, je třeba se patřičně připravit.
A o čem že dnes bude řeč? Jak již název článku napovídá, podíváme se přes lupu blíže na progress jednotlivých artifact weapons povolání Hunter.

Legion. Slovo, které den ode dne slýcháme čím dál častěji, což je vcelku logické, když spuštění nového datadisku proběhne za několik málo dní. Spolu s ním každé povolání a jednotlivé specializace budou moci získat artifact, obsahující 54 traitů (20 hidden). Tyto traity si budeme moci postupem času odemknout skrze získaný artifact power. Naneštěstí pro nás je samozřejmé, že je nemůžeme všechny získat najednou (přibližně +- 100 dní pro prvních 34 traitů), tudíž je třeba promyslet kam jaký bod investovat dřív, a na který si raději počkat. Také ovšem záleží na našem stylu hry, a jak chceme min-maxovat.

Jelikož k dnešnímu dni je hunter nejhranějším povoláním ve hře, a to s 12,5% zastoupením (viz), což rozhodně není malé číslo, bylo by dobré vydat nějaké informace ohledně jeho artifactů.

Marksmanship

Thas’dorah, Legacy of the Windrunners je artifact pro Huntery se specializací Marksmanship.

MMartifakt
Obr. č. 1

Marksmanship má vcelku jednoznačnou cestu, kterou se chceme vydat. První část vede po červené, přes Mark of the Windrunner (Windburst aplikuje debuff Vulnerability), dále přes přes Deadly Aim (+10 % damage pro critical Aimed Shots). Velice důležitým bodem je pro nás Rapid Killing, který nám zvedá critical damage o 50 % během aktivní Trueshot. Cesta pokračuje přes Marked for Death (+10 % critical chance na 10 vteřin pro Aimed Shot na target po použití Marked shotu), a náš první cíl je u golden traitu Bullseye. Tento trait nám přidá největší poměr celkové damage v poměru k ostatním traitům. Oč se jedná? Od 20 % HP targetu nám každá použitá abilita přidá 1 % critical chance na 6 vteřin, a může se stackovat až na 30 stacků. Barrage nám přidá přibližně 12-16 stacků. Tento trait v kombinaci s Rapid Killing nám nabízí opravdu silný excute pod 20 %. Na boss fightech, kde zabíjíme addy, tento trait získavá ještě větší potenciál. Jakmile jsme dosáhli Bullseye, jsme na 16 traitech, které nás vyšly na 33 450 artifact power. Naše cesta dále míří přes trait Windrunner’s Guidance, a končí u druhého golden traitu Legacy of the Windrunners, který nám posílí single target DPS. V tuto chvíli jsme na 20 traitech, což je očekávaný počet získaných tratů během prvních třech týdnů. Následuje žlutá stezka k 3. golden traitu Call of the Hunter, který hlavně boostuje náš AoE dmg, ale nepatrně i ST. Pokud se vydáme cestou, která je znázorněná výše, tak na trait Call of the Hunter dosáhneme behěm 5-6 týdnu od spuštění Legionu. Vše samozřejmě záleží na naší preciznosti ve sběru artifact power. Poslední cesta je zelená, která vede přes trait Quick Shot (30 vteřin redukce na Trueshot). Zelenou cestičku ukončuje trait Critical Focus, což je v podstatě nejmenší DPS gain trait, hned po Gust of Wind. Zbylé 2 traity jsou defenzivního rázu, tudíž záleží na preferenci, jestli redukci nebo heal. Je však třeba podotknout, že trait Healing Shell je samostatná aura, která se nezruší společně s Aspect of the Turtle. Tudíž zůstává i po jeho předčasném ukončení, po celou dobu jeho předpokládaného trvání (8 sekund).

Beastmastery

V pořadí druhým artifactem je Titanstrike.


BM artifack  Obr. č. 2

Celkově mnohem jednodušší cesta, než u předešlého artifactu, a to díky tomu, že je (s vyjímkou konce) jednosměrná.
Začneme po červené, přes traity Focus of the Titans, Mimiron’s Shell a Jaw of Thunder (Kill Command má 30 % šanci, že dá 50% extra nature damage), a dostaneme se k nejdůležitějšímu traitu, kterým je Master of the Beasts. Bez něj je BM spec v podstatě úplně bezradný, ale jakmile ho máme, jsme “King of the Beasts”.
Trait způsobí, že z použití Kill Commandu, Beast Cleave a Bestial Wrath bude taktéž benefitovat náš “druhý pet”.
Nicméně prozatím zanechme naší euforie a vydejme se dále po modré. Velice důležitým a nedocenitelným – hlavně pro dungy (Mythic+) – bude trait Furious Swipes, který je následován traitem Unleash the Beast. Konec modré cesty je zakončen golden traitem Surge of Stormgod, který procuje z Multi-Shot extra AoE dmg. Při AoE dokáže udělat +- 5-8 %, což je nezanedbatelná extra dmg. Zelená cesta nabízí redukci cooldownu o 60 vteřin na Aspect of the Cheetah traitem Pathfinder, dále zde nalezneme Pack Leader a Wilderness Expert. Cílem cesty je Titan’s Thunder. Tento trait v ideálních podmínkách dokáže na ST udělat okolo +- 5-6 % celkové dmg. Po jeho aktivaci každý pet a Dire Beast uděluje extra dmg každou vteřinou, po dobu 8 vteřin. Když dojdeme sem, podle obr. č. 2 jsme na 26 traitech, což znamená 602 700 artifact power, což je nemalé číslo. Poslední trait, který přidá nějaké to DPS je Spitting Cobras. Trait Spirit Bond nám dodá extra survivabilitu. Poslední trait (Natural Reflexes) je úplně zbytečný, takže jej chceme picknout jako poslední.

Survival

Posledním artifactem, který nás čeká je Talonclaw, Spear of the Wild Gods.

SV2
Obr. č. 3

Asi nejkomplikovanější a nejdiskutovanější Hunter artifact. Ohledně cesty, kterou volím, netvrdím, že musí být na 100 % nejvíc DPS gainy, ale je vcelku dosti logická, ačkoliv obsahuje pár diskutovatelných voleb.
Červená stezka nás vede ke golden traitu Aspect of the Skylord, což je v podstatě “must have” trait. Další trait je na modré lince, a to Hunter’s Guile. Jakmile pickneme tento trait, jsou tu 2 možnosti:
A) Vydáme se po žluté, tzn. Sharpened Fang, My Beloved Monster, Bird of Prey a následně Embrace of the Aspects.
B) Budeme následovat modrou a vydáme se po zelené.

Obě trasy jsou si po DPS stránce velice blízké. Osobně bych však preferoval trasu A). Budeme-li brát v potaz, že jsme si picknuli trasu A), dalším traitem, který si vezmeme, je Talon Strike. Následně Fluffy, Go a Eagle’s Bite. Posledním traitem přinášejícím DPS gain je Lacerating Talons. Hunter’s Bounty je téměř nepotřebný, stejně jako Terms of Engagement.

Sumarizace

Pro začátek je velice důležité zmínit, že každý spec potřebuje jiný počet traitů pro získání všech třech golden traitů.

– Marksmanship 24   artifact power 358 770
– Beastmastery  26   artifact power 602 700
– Survival            27   artifact power 785 480

S počtem traitů je třeba si také uvědomit, kolik artifact poweru je třeba.
Musíme také brát zřetel, jestli chceme více hrát raidy, či M+ dungeony, jelikož samozřejmě ne vždy priorizují stejné traity. Důležitým faktorem je také kolik času chceme obětovat farmení artifact power, aby se nestalo, že 2 dny před raidem vyjde najevo, že nejsme schopni nafarmit patřičný počet artifact poweru na potřebný trait.
Mějme na paměti, že golden traity nemusí vždy znamenat největší DPS gain, a že ne vždy se vyplácí nejkratší cesta.
Z mé strany je to vše. Přeji vám všem mnoho štěstí, pevné nervy při farmení artifact poweru, a doufám, že vám článek pomohl při rozhodování jakou cestou se vydat při levelovaní artifactu.

Lovu zdar, Juana

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *